Grupi Mësimor Kërkimor - Riprodhimi i Kafshëve dhe Kirurgjia Veterinare

Aspektet kryesore të kërkimit janë:

Bioteknologjitë bashkëkohore për transferimin e embrioneve në llojet e ndryshme të kafshëve.
Patologjitë e riprodhimit dhe ndërhyrjet kirurgjikale
Patologjitë kirurgjikale në kafshët e shoqërimit


Prof. Dr. Luigj TURMALAJ,

Pedagog

E-mail: l.turmalaj@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Gerta Dhamo,

Pedagog

E-mail:gdhamo@ubt.edu.al

 Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Gerald MUÇA,

Pedagog

E-mail: gmuca@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

MSc. Bledar GOXHA,

Asistent Lektor

E-mail: bgoxha@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë