Grupi Mësimor Kërkimor - Shkencat Biologjike

Prof. Asoc. Dr. Lirika KUPE,

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: lkupe@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

Prof. Vjollca IBRO,

Pedagoge

E-mail:  vibro@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Fatos HARIZAJ,

Lektor

E-mail: fatos.harizaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

Prof. Dr. Valdete VORPSI,

Pedagoge

E-mail:  vvorpsi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Erta DODONA,

Pedagoge

E-mail:  edodona@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Alma IMERI,

Pedagoge

E-mail:  aimeri@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Marsela ALIKAJ,

Lektore

E-mail:  malikaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë

Dr. Elona BAHITI,

Lektore

E-mail:  ebahiti@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Agronomike

 Hap profilin e plotë