Grupi Mësimor Kërkimor -   i Shkencave Inxhinierike Bazë

Prof. Dr. Hektor THOMA,

Pedagog

E-mail: hektor.thoma@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

Dr. Alketa GREPCKA,

Lektore

E-mail:  agrepcka@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

 Hap profilin e plotë

MSc. Franceska Delia

Lektore

fdelia@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

MSc. Besart Shehu,

Pedagog

E-mail:  bshehu@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit

 Hap profilin e plotë