Grupi Mësimor Kërkimor - Arkitekturë Peizazhi

Prof. Dr. Zydi TEQJA,

Lektor

E-mail: zteqja@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit  

Prof. Asoc. Gjoke VUKSANI,

Pedagog

E-mail:  gjvuksani@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit 

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Lush SUSAJ,

Lektor

E-mail: lsusaj@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

MSc. Dea BUZA,

Asistent Lektore

E-mail:  dbuza@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë

MSc. Silvi JANO,

Lektor

E-mail:  silvi.yano.sj@gmail.com

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë

Dr. Enkela HASA,

Asistent Lektore

E-mail:  ehasa@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë