Grupi Mësimor Kërkimor - Menaxhim Mjedisi

Prof. Dr. Seit SHALLARI,   

Përgjegjës Departamenti

E-mail: sshallari@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

Prof. Dr. Aida BANI,

Pedagoge

E-mail: abani@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Ferdi BRAHUSHI,

Pedagog

E-mail:  fbrahushi@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Jamarber MALLTEZI,

Pedagog

E-mail:   abi.malltezi@gmail.com

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Uran ABAZI,

Pedagog

E-mail:  uabazi@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Dr. Erdona DEMIRAJ,

Lektore

E-mail:  edemiraj@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Dr. Nereida DALANAJ,

Lektore

E-mail:  ndalanaj@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

MSc. Vjola BAKILLARI,

Asistent Lektore

E-mail:  vbakillari@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë