Grupi Mësimor Kërkimor - Statistikë

Prof. Asoc. Dr. Ina PAGRIA,

Përgjegjëse e GMK

E-mail:  ipagria@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

Dr. Alerta SHTEPANI,

Pedagoge

E-mail:   ashtepani@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Arben KAMBO,

Pedagog

E-mail:  akambo@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

Dr. Edmira SHAHU (Ozuni),

Zv. Dekane për Mësimin

E-mail:   eozuni@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

Prof. Asoc. Dr. Myslym OSMANI,

Pedagog

E-mail:  mosmani@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë