Grupi Mësimor Kërkimor - Teknologjia e Përpunimit të Ushqimeve

Dr. Alketa SHEHAJ,

Drejtuese GMK

E-mail: ashehaj@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

Prof. Dr. Renata KONGOLI,

Lektore

E-mail:  rkongoli@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

 Hap profilin e plotë

Dr. Ariola MORINA,

Lektore

E-mail:  amorina@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

 Hap profilin e plotë

MSc. Elton BASHA,

Asistent Lektor

E-mail: ebasha@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore

 Hap profilin e plotë

Dr. Klotilda MARKU,

Lektore

E-mail: ksula@ubt.edu.al

Departamenti i Teknologjisë Agroushqimore