Grupi Mësimor Kërkimor - Hortikulturë

Prof. Dr. Endrit KULLAJ,

Përgjegjës Departamenti

E-mail:  ekullaj@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Bardhosh FERRAJ,

Lektor

E-mail: bferraj@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

Prof. Dr. Tokli THOMAJ,

Pedagog

E-mail:  tthomaj@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Bari HODAJ,

Lektor

E-mail: bhodaj@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

Prof. Astrit BALLIU,

Pedagog

E-mail:  aballiu@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë

Prof. Thoma NASTO,

Pedagog

E-mail:  tnasto@ubt.edu.al

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 Hap profilin e plotë