Grupi Mësimor Kërkimor -Parazitologji- Farmakologji

Prof. Asoc. Elenica DIMÇO,

Drejtuese GMK

E-mail: edimco@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

Prof. Dr. Erinda LIKA,

Lektore

E-mail: elika@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Gani MOKA,

Lektor

E-mail: gmoka@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Jetmira ABESHI,

Lektore

E-mail: jabeshi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

MSc. Taulant GOGA,

Asistent Lektor

E-mail: tgoga@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë

MSc. Altin Metalla,

Asistent Lektor

E-mail: ametalla@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Paraklinike

 Hap profilin e plotë