Grupi Mësimor Kërkimor - Matematikë

Dr. Silvana MUSTAFAJ,

Përgjegjëse e GMK

E-mail:  smustafaj@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

Prof. Asoc. Mariana NIKOLLA, Përgjegjëse Departamenti

E-mail:  mnikolla@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

Dr. Elfrida DISHMEMA,

Lektore

E-mail:  edishmema@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

Dr. Orgest ZAKA,

Lektor

E-mail:   ozaka@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

MSc. Arianit PECI,

Asistent Lektor

E-mail:   apeci@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

MSc. Albana BOÇI,

Asistent Lektore

E-mail:   aboci@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

MSc. Anjeza BEKOLLI,

Asistent Lektore

E-mail:   abekolli@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

MSc. Ambra KRAJA,

Asistent Lektore

E-mail:   akraja@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë