Grupi Mësimor Kërkimor - Sëmundjet e Kafshëve të Fermës dhe të Shoqërimit

Aspektet kryesore të kërkimit janë:

·        Luhatjet në vlerat e parametrave të përgjithshëm klinikë, biokimikë dhe hematologjikë të normës në llojet e ndryshme të kafshëve, klinikisht të shëndosha, nën ndikimin e faktorëve mjedisorë dhe të mbarështimit;

·        Vlerat e normës në parametrat metabolikë dhe hematologjikë në kafshët monogastrike dhe luhatjet e tyre nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm mjedisorë;

Prof. Dr. Vangjel CERONI,

Drejtues GMK

E-mail: vangjelceroni@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

Prof. Dr. Dhimiter RAPTI,

Pedagog

E-mail: dhimiter.rapti@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Rezart POSTOLI,

Pedagog

E-mail: rezart.postoli@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë 

Prof. Asoc. Ilirjan BAKIASI,

Pedagog

E-mail: ibakiasi@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë

Dr. Ilir DOVA,

Pedagog

E-mail: idova@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Klinike

 Hap profilin e plotë