Grupi Mësimor Kërkimor - Sociologji dhe e Drejtë

Prof. Asoc. Orkida TOTOJANI,

Përgjegjëse e GMK

E-mail:   ototojani@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Diana SHEHU,

Lektore

E-mail:  dshehu@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

Dr. Anila SULAJ,

Lektore

E-mail:   asulaj@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

MSc. Ermelinda SATKA,

Asistent Lektore

E-mail:   asatka@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

MSc. Enkela HOXHA,

Asistent Lektore

E-mail:   ehoxha@ubt.edu.al

Departamenti Menaxhim Turizem Rural

 Hap profilin e plotë

Profili shkencor i GMK  “Sociologji dhe e Drejtë”

GMK e Sociologjisë dhe së Drejtës përbëhet nga pedagogë me profil sociologjik dhe juridik. Modulet që ata japin  bëjnë pjesë tek lëndët bazë të Fakultetit të Ekonomisë. Module këto të domosdoshme në formimin e ekonomistëve të ardhshëm. Legjislacioni dhe njohuritë mbi këto lëndë janë të nevojshme në formimin dhe më mbrapa e shoqërojnë  ekonomistin në punësimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së tij në të ardhmen. Këto njohuri do të ju mundësojë ekonomistëve të ardhshëm ekpertizë në fushën e tyre. Këto njohuri janë të domosdoshme në punësimin si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Sociologjia, e drejta  dhe ekonomia si shkenca shoqërore kanë marrëdhënie të ngushtë sepse shoqëria influencohet nga faktorët ekonomik. Për më tepër,  proçeset ekonomike janë gjerësisht të përcaktuara nga faktorët socialë dhe kulturorë të shoqërisë. Gjithashtu, proçeset ekonomike përcaktohen kryesisht nga faktorë socialë, normativë, ligjorë e kulturorë.   Mekanizma të ndryshëm funksionojnë mirë në një zinxhir dhe ndikojnë në mënyrë të ndërsjelltë në të gjithë shoqërinë.