Suksesi Alumni


Myqerem TAFAJ
ish-Ministër i Arsimit dhe Shkencës 
         


Bamir TOPI
ish-President i Shqipërisë
         


Edmond PANARITI
Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave të Shqipërisë


Milva EKONOMI
Ministër i shtetit për standartet e shërbimeve


Muho ASLLANI
Politikan Shqiptar


Teodor LAÇO
Autor Shqiptar


Ilir HOTI
Ekonomist dhe Bankier Shqiptar


Engjell CARA
Ish-deputet i Kuvendit të Shqipërisë


Andrea SHUNDI
Agronom shqiptaro-amerikan


Kadri VESELI
Ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës


Themie THOMAI
Politikane Shqiptare