Tarifat e Studimit

Më poshtë do të gjeni tarifat e studimit, Viti Akademik 2023-2024

Vendim Rektorati Nr.28 dt 29.05.2023 për tarifat e studimit 2023-2024

  • Faturat e  tarifës së studimit për vitin akademik 2023-2024, të ndarë sipas fakultetit dhe programeve përkatëse.

    Sqarim:
  • 1. Studenti duhet të printoj faturën e programit të studimit ku vazhdon studimet.
  • 2. Studentët që janë degë e dytë studimi, duhet të paraqiten pranë zyrave të Ekonomisteve të fakultetit për të tërhequr faturën pasi kanë tarifë specifike. 

  •    1. Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit 
Kësti I 

Kësti II 

Kësti I 

Kësti II 

Kësti I 

Kësti II 

Kësti I 

Kësti II 

Kësti I 

Kësti II 


Faturat e tarifave të shkollimit të këstit të dytë për studentët e doktoraturës për vitin akademik 2023-2024