Tarifat e Studimit

Më poshtë do të gjeni tarifat e studimit, Viti Akademik 2023-2024

Vendim Rektorati Nr.28 dt 29.05.2023 për tarifat e studimit 2023-2024