avcilar escort atasehir escort atakoy escort halkali escort

Languages

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.) I krijuar më 1 nëntor 1951 si Institut i Lartë Bujqësor (ILB), me statusin e nj

12 April 2017
PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E...
3 April 2017

Bashkangjitur do te gjeni sipas fakulteteve datat e sezonit te Prillit.

Ju urojme suksese te metejshme.

1 April 2017

Universiteti Bujqesor i Tiranes, njofton te gjithe studentet qe zhvillohet testi nderkombetar i gjuhes Angleze ne daten ...

28 March 2017

Në kuadër të nxitjes dhe forcimit të bashkëpunimit midis Universitetit dhe sipërmarrjes, institucioneve publike si edhe organizatave të ndryshme, Ju njoftojmë se Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Qendra e Karrierës & Alumni...

20 March 2017

NJOFTIM PER VEND PUNE

“Për Administrator të UBT-së”....

1 March 2017
Të nderuar maturentë:
Bashkangjitur do të gjeni Kriteret e Pranimit për të filluar studimet e Ciklit të Parë pranë...
28 February 2017
Komisioni i rekrutimit njofton se, për konkursin e zhvilluar  për një vend pune për drejtues të Ekonomisë Didaktike Eksperimentale, u paraqitën dy kandidatura të vlefshme. Rezultatet janë si më poshtë:
13 February 2017

Universiteti Bujqësor i Tiranës  shpall konkurs për vendin e  punës “Drejtues i Ekonomisë Didaktike Eksperimentale ”.

Institucione partnere