Projektet

Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions


Lexo më shumë 

Projekti STEPS


Projekti STEPS ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve të arsimit të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor, për t'i ndihmuar ata të ofrojnë kurrikula të harmonizuara me nevojat e tregut të punës dhe të shoqërisë. Objektivi i projektit është zhvillimi dhe zbatimi i një programi të ri të përbashkët MSc mbi "Sistemet e Prodhimit të Qëndrueshëm të Ushqimit" (STEPS), i cili do të lidhet me prioritetet kombëtare dhe rajonale të vendeve të përfshira. 

Lexo më shumë