Asistent Lektor

 

MSc. Aleksandër PEQINI

Asistent Lektor

E-mail: apeqini@ubt.edu.al


EDUKIMI

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universita degli Studi di Milano, Milano, Itali, (Erasmus+), Mars – Korrik 2017

Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2016

LËNDËT

Hidraulikë Bujqësore; Përmirësim Ujor; Sistemet e ujitjes në peisazh

INTERESAT KËRKIMORE

Përftimi i energjisë nëpërmjet biomasës (bioenergjia); Energjia diellore


Shkarko CV