Lektore

 

Prof. Asoc. Alma AHMETI

Lektore

E-mail: aahmeti@ubt.edu.al


Edukimi

Prof. asoc. Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

PhD, Agrometeorologji, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Diplome e integruar ne Fizike, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Fizike 5-vjecare Tirane , 1998

Lendet

Fizike, Biofizike, Meteorologji

Interesat kërkimore

Agrometeorologji, Bioklimatologji

Shkarko CV