Lektore

 

Dr. Amalia TOLA

Lektore

E-mail: atola@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2016

Master Shkencor në Menaxhim Biznesi, Simmons College, Boston, SHBA, 2004

Bachelor në Financë-Kontabilitet, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 1999

Lendët

Drejtim Strategjik, Menaxhim Burimesh Njerëzore, Sjellja Organizative, Ekonomiks Drejtimi

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi organizativ, menaxhimi i burimeve njerëzore, marrëdhëniet e punës në organizatë, zhvillimi i kapitalit human, partneriteti publik privat, zhvillimi i turizmit rural, etj.

Shkarko CV