Lektore

 

Dr. Anila SULAJ

Lektore

E-mail: asulaj@ubt.edu.al


Edukimi

PhD në Ekonomi dhe Agrobiznes, Drejtimi Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2014

Master i Nivelit të Dytë në “Kërkim në Shkenca Sociale”, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2011

Diplomë e integruar në Punë dhe Politika Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2001

Lendët

Institucione dhe Organizata Rurale  në Master Shkencor

Sociologjia Rurale dhe Urbane  në Bachelor

Komuniteti Rural në Turizëm  në Master Profesional

Grupet Sociale, Dinamikat dhe Lidershipi në Mjediset Rurale  në Master Profesional

Kerkimet Shkencore

Sociologji | Institucionet dhe Organizatat Sociale | Lidershipi dhe Dinamikat e Organizimit Social | Ekonomia dhe Edukimi  | Turizmi

Shkarko CV