Ekspedita në Ferma



Aktiviteti “Ekspedita në Ferma” bashkon studentët e 5 fakulteteve të UBT-së për të zhvilluar bashkërisht vizita në ferma të suksesshme agrobiznesi duke pare nga afër se si funksionon ferma në kompleksitetin e saj si nga ana ekonomike, ajo bujqësore, veterinare dhe ushqimore.

Mundësi për praktika ndërkombëtare edhe Certifikatë për studentët e Universitetit Bujqësor.