Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Universitetin e Split, KroaciUniversiteti Bujqësor i Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+, ofron mundësinë për bursa studentore dhe stafi akademik për të zhvilluar një periudhë mobiliteti në Universitetin e Split, Kroaci.
Për Studentët, dokumentat për të marrë pjesë në aplikim janë:

  • CV në formatin Europass në gjuhën angleze
  • Letër Motivimi në gjuhën angleze
  • Listë notash në gjuhën angleze
  • Kopje e Pasaportës

Për Stafin Akademik duhet të dorëzohet një CV në formatin Europass në gjuhën angleze.

Afati i dorëzimit të dokumentave ështe 15 Nëntor 2022, në adresën erasmusoffice@ubt.edu.al dhe edelia@ubt.edu.al

Lëvizje studentësh Erasmus+ nga FBU/UBT drejt Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)