Mundësi e shkëlqyer për fitimin e diplomës Master Erasmus Mudus ofruar nga Fakulteti i Inxhinierisë së Bioshkencës, UGENT Ghent University në Belgjikë.

Studentët e vitit të tretë të ciklit Bachelor dhe studentët në Master që janë të interesuar dhe plotësojnë kërkesat akademike dhe gjuhësore janë të ftuar të marrin pjesë në një sesion informues me përfaqësues të UGENT, Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare për Rekrutimin e Studentëve, PR dhe Komunikim Qendra Ndërkombëtare e Trajnimit, Shoqata e Alumnit të Ballkanit Perëndimor .

Takimi do të zhvillohet më datë 3 nëntor, ora 10:00, në sallën Skënder Xhiku në Univeristetin Bujqësor të Tiranës.  

Gjatë sesionit do keni mundësi të njiheni me programet Erasmus Mundus të përfshira:

  1. Master i Shkencave Ndërkombëtar në “Zhvillimin Rural” https://ëëë.imrd.ugent.be
  2. Master i Shkencave Ndërkombëtar në “Menaxhim Shëndetësor në Akuakulturë”

https://aquah.eu /

  1. Master i Shkencave Ndërkombëtar në Menaxhimin të Qëndrueshëm dhe Inovativ të Burimeve

Natyrore https://sinrem.eu/

Thirrje për shkëmbim studentësh në Finlandë, ofrohen 7 bursa për studentët e zooteknisë