Thirrje për publikim

NJOFTIM

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, në kuadër të Konsorciumit UniAdrion, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024 dhe semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Për informacione në lidhje me programet e studimit dhe Universitetet mund të klikojnë te ky link:          https://www.uniadrionitaly.it/contatti/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
– Shkëmbimin e studentëve për studime;
Studenti mund të aplikojë në maksimumi 2 prej universiteteve të rrjetit njëkohësisht.
Nivelet e mobilitetit për studentët:
– Bachelor;
– Master;
Kohëzgjatja e bursave:
– 1 semestër;
Fushat e shkëmbimit:
– Bazuar katalogut të lëndëve të ofruara në secilin universitet:

Università Politecnica delle Marche – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2023/11/fact-sheet-UNIVPM.pdf

Università degli Studi di Camerino – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/11/UNI_CAMERINO.pdf

Università degli Studi di Ferrara – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/10/UNI_FERRARA.pdf

Università degli Studi di Macerata – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/10/UNI_MACERATA.pdf

Università degli studi di Messina – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/10/UNI_MESSINA-1.pdf

Università degli Studi di Milano-Bicocca – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/10/UNI_MILANO-BICOCCA.pdf

Università degli Studi di Teramo – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/11/UNI_TERAMO.pdf

Università degli Studi di Trieste – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/11/UNI_TRIESTE.pdf

Università degli Studi di Udine – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/10/UNI_UDINE.pdf

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – https://www.uniadrionitaly.it/wp-
content/uploads/2022/10/UNI_URBINO.pdf

Bursat përfshijnë:
– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj për studentët);
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Dokumentat për të marrë pjesë në aplikim:

 

Kopje e Pasaportës;

– Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze /italiane);
– Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / italiane), për studentët e nivelit Master duhet dhe lista e notave e nivelit Bachelor;
– Kopje e diplomës (për studentët Master);
– Letër Motivimi në gjuhën angleze / italiane;
– CV (në gjuhën angleze / italiane);
– Çertifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B2 / Italisht B2);
-*Learning Agreement;
-*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar programin që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the Mobility.

Dokumentat duhen dorëzuar në Zyrën Erasmus të Universitetit Bujqësor të Tiranës, Drejtoria e Projekteve dhe Zhvillimit ose nëpërmjet email-it në adresat:

Zyra Erasmus                          erasmusoffice@ubt.edu.al

Përfaqësues në lidhje  me koordinimin e projektit UniAdrion:

Prof. Asoc. Albana Gjoni       agjoni@ubt.edu.al

Prof. Asoc. Romina Koto       rkoto@ubt.edu.al 

Afati i dorëzimit të dokumentave është 19 Dhjetor 2023


Thirrje UniAdrion 

Thirrje Zaragoza