FBM Grafiku i Provimeve Cikli i Dytë

Master Shkencor 

Master Shkencor _ Akuakulture 

Master Shkencor _ Energjite e Rinovueshme 

Master Shkencor _ Hortikultur 

Master Shkencor _ Inxhinieri Agromjedisi 

Master Shkencor _ Mbrojtje Bimesh 

Master Shkencor _ Menaxhim i Burimeve Natyrore 

Master Shkencor _ Shkencat Agronomike 

Master Shkencor _ Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale 

 

Master Profesional

Master Profesional _ Arkitektur Peizazhi 

Master Profesional _ Mbrojtja kimike dhe Fitofarmacia 

Master Profesional _ Menaxhim Mjedisi 

Master Profesional _ Teknologji te avancuara ne Hortikulture 

Master Profesional _ Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qëndrueshëm 

Bursa për studentët në nivel “Master”