FBU Grafiku i Provimeve

Grafiku i zhvillimit të provimeve për Sezonin e vjeshtës, Viti Akademik 2022-2023 

UBT publikon Listat e Kandidatëve Fitues të Raundit 1. Viti Akademik 2023-2024