Leksion i hapur

Në kuadër të bashkëpunimit shkencor ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Boston University, USA, një ekip kërkimor i përbërë nga Dr. Indorica Sutradhar, Dr. Darash Desai dhe Neila Gross, do të zhvillojnë një leksion të hapur me temë: Antimicrobial resistance-Research and Inovation. 

Leksioni do të zhvillohet për të gjithë studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, stafin akademik dhe kërkimorë shkencor të këtij Fakulteti.

Takimi organizohet ditën e mërkurë, datë 21 shkurt 2024, ora 8:30-10:30, tek salla "Skënder Xhiku", godina Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit.

Janë të ftuar të marin pjesë të gjithë personat e interesuar.


AKKSHI bën thirrje stafit akademik të Universitetit Bujqësor të Tiranës