Mundësi për studentët shqiptarë, për të aplikuar për bursa në programin Banach Scholarship Programme
Ambasada e Republikës Polake në Tiranë ofron mundësinë për studentët shqiptarë, për të aplikuar për bursa në programin Banach Scholarship Programme që mundësohet nga NAWA (Agjencia Polake Kombëtare për Shkëmbime Akademike).
 
Programi është një iniciativë e përbashkët e Ministrisë së Punëve të Jashtme Polake dhe Agjencisë Kombëtare për Shkëmbime Akadamike, e vënë në zbatim si pjesë e programit te zhvillimit polak.
 
Njoftimi mbi procesin e përzgjedhjes si edhe detaje mbi këtë ofertë mund të gjenden në faqen zyrtare: 
https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/the-banach-scholarship-programme/call-for-proposals
 
Kandidatët mund të aplikojnë në polonisht ose anglisht nëpërmejt sistemit NAWA ICT https://programs.nawa.gov.pl/login deri në datën 31 Mars, 2023, 15:00 p.m.


Thirrje per shkembim studentesh