OFERTË – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 2 (dy) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin e Shkencave Agronomike pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.

Konkursi do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Dekanatit pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, më datë 21.04.2023  në orën 14:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 14.04.2023.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë. 

Personel Akademik “Asistent-Lektor”

Zgjidhje bujqësore e qëndrueshme, thirrje për kurs veror në Izrael