OFERTË – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin Matematikë-Informatikë pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Konkursi do të zhvillohet në godinën B të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, salla 205  në datën 07.04.2023 në orën 14:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 04.04.2023.

 Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë. 

Personel Akademik “Asistent-Lektor”

OFERTË – PUNE