OFERTË – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin e Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peisazhit pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit.

Konkursi do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të Dekanatit pranë Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, më datë 21.04.2023  në orën 12:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 14.04.2023.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë. 

Personel Akademik “Asistent-Lektor” 

OFERTË – PUNE