OFERTË – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor” në Departamentin Drejtim Agrobiznesi pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Konkursi do të zhvillohet në godinën B të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, salla 205  në datën 07.04.2023 në orën 12:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 04.04.2023.

Kriteret dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkangjitura më poshtë. 

OFERTË – PUNE