Ofertë pune Specialist - Departamenti Industria Drurit

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në kategorinë “Specialist” në Departamentin e Industrisë së Drurit, Fakulteti i Shkencave Pyjore pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Konkursi do të zhvillohen në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike, godina a në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në datën 20.02.2024 në orën 1200.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data 15.02.2024.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura. 

Ofertë pune Specialist - Departamenti Industria Drurit 

Sesionin informues i organizuar nga Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mbi Programin e Bursës për Evropën Qendrore dhe Lindore (Programi EQL).