Ofertë pune Specialist-Drejtoria Fondeve dhe Investimeve

OFERTE – PUNE

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë “Specialist” në Drejtorinë e Fondeve dhe Investimeve.

Konkursi do të zhvillohet në godinën B, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit (kati I), Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike në datën 08/02/2024 në orën 13:00.

Të interesuarit do të dërgojnë dokumentacionin e nevojshëm në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Juridike të Universitetit Bujqësor të Tiranës jo më vonë se data  04/02/2024.

Kriteret e përgjithshme dhe dokumentacioni i nevojshëm janë të bashkëngjitura. 

Ofertë pune Specialist-Drejtoria Fondeve dhe Investimeve 

Ofertë pune Specialist - Departamenti Industria Drurit