Sesion informues nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit

Sesion informues nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit për projekt – propozime  në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit Shkencor për vitin 2024 (PKKZH dhe PTI).

AKKSHI së bashku me Drejtorinë e Programeve Kombëtare hapjën e thirrjet për projekt – propozime në datë 12.02.2024, ndaj për këtë arsye do të organizohet një sesion informues në Universitetin Bujqësor të Tiranës në datë 16.02.2024, ora 10:30 në sallën “Goethe”, godina A e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

Ftohet të marrë pjesë në këtë sesion stafi akademik i Universitetin Bujqesor të Tiranës për tu informuar mbi aplikimet, mënyrën e hartimit apo kriteret e pranimit në Projekte Kombëtare të Kërkim Zhvillimit (PKKZH) dhe Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI).

Platform for helping small and medium farmers to incorporate digital Technology for Improved Opportunities PHITO