Lektore

 

Dr. Dhurata FETA

Lektore

E-mail: dfeta@ubt.edu.al


Edukimi

PhD , Departamenti i Teknologjise, Fakulteti i Bujqesise dhe Agromjedisit; Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, Shqiperi 2007

Master Shkencor , Departamenti i Hortikultures, Fakulteti i Bujqesise, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, Shqiperi 2003

Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave te Natyres, dega Kimi Industriale. Titulli: Kimist Industrial. Diplome. 1987

 

Lendet:

Kimi e Pergjitheshme dhe Inorganike

Analizat e ushqimit dhe Kodeksi ushqimor

Metodat Instrumentale dhe Analizat Sensoriale te Analizes se Ushqimit

 

Interesat kërkimore

Bujqesia dhe Mjedisi,  “Vlerësimi i nivelit dhe formave të ndodhjes së disa mikroelementeve në tokat e zonës Lushnje-Fier”

Ushqimi dhe siguria ushqimore