Zv. Dekane për Mësimin Kurrikulat

Prof. Asoc. Doklea QUKU

Zv.Dekane për Mësimin Kurrikulat

E-mail: dquku@ubt.edu.al


Prof. Asoc. Doklea Quku është lektore ne Departamentin e Industrise se Drurit. Ka përfunduar studimet universitare ne Shkurt 1992 dhe është diplomuar si Inxhiniere Pyjesh në Fakultetin e Pyjeve të Universitetit Bujqesor të Tiranë. Ne Mars te vitit 2010 mbrojti tezën e doktoraturës në Shkencat e Drurit, pranë Departamnetit të Industrisë së Drurit, të Universitetit Bujqesor të Tiranës dhe qe ng aviti 2013 mban titullin “Profesor i asociuar”. Aktualisht ështe Zv/dekane per mesimin dhe Kurrikulat e fakultetit te Shkencave Pyjore. Zhvillon mësim në disa module si Njohuri për pyllin, Teknologjia e drurit, Mbrojtja e drurit në Sistemin Bachelor dhe Biomasa lignocelulozoike ne Sistemin Master i Shkencave. Gjatë aktivitetit të saj akademik dhe kërkimor ka botuar dy tekste universitare, 10 artikuj shkencor në revista të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe 25 pjesmarrje me referime ne konferenca kombetare e nderkombetare.

Edukimi

Prof. Asoc. Teknologjia e Drurit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

PhD, Shkencat e Teknologjise se Drurit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Master Shkencor në Teknologji Druri, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2007

Bachelor në Inxhineri Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1992

Lendet

Njohuri per Pyllin, Mbrojtia dhe Imprenjimi i Drurit, Teknologji druri

Interesat kërkimore

Teknologjia e drurit, trajtimet e drurit, llojet kryesore te drurit

Shkarko CV