Lektor

 

Prof. Asoc. Dritan LACI

Lektor

E-mail: dlaci@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asocuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014   

PhD, Siguri Ushqimore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Master në Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2004.

Studime Pas-Universitare në Prodhim Shtazor, IAMZ, CIHEAM, Spanjë 2001-2002.                        
Diplomuar Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2000.

 

Lendet:

  • Iktiopatologji (lëndë e programit të detyrushëm)                                                                                                     
  • Sëmundjet e Peshqve Dekorativë (lëndë me zgjedhje)

Interesat kërkimore

Iktiopatologjia, Akuakultura, Epidemiologji, Ekonomia Blu, Siguria Ushqimore.

Shkarko CV