Lektor

 

Prof. Asoc. Edmond KADIU

Lektor

E-mail: ekadiu@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor i Asociuar,Universiteti Bujqesor i Tiranes, Maj 2013   Docent, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Dhjetor 2011

Doktor i Shkencave ne Ekonomi Turizmi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Maj 2010

Master i Shkencave ne Ekonomi Turizmi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Nentor 2005 Bachelor ne Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Korrik 2004

Lëndët

Ekonomi Turizmi, Menaxhim Turizmi, Menaxhim i Turizmit te Qendrueshem.

Kerkimet Shkencore

Ekonomia e turizmit, menaxhimi i bizneseve te turizmit rural, agroturizmit ne menyre te qendrueshme.

Shkarko CV