Zëvëndës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

Prof. Asoc. Egon ANDONI

Zëvëndës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: eandoni@ubt.edu.al


Edukimi

PhD në Mjekësinë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Master Shkencor në Sigurinë Ushqimore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

Bachelor në Mjekësinë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1999


Shkarko CV 


Lëndët:

Inspektimi i Produkteve 1, Inspektimi i Produkteve 2

 

Interesat kërkimore

Siguria ushqimore e produkteve me origjinë shtazore. Inspektimi Ante-mortum dhe Post-Mortum i karkasava. Përcaktimi i ngarkesës mikrobike në karkasa dhe kushtet higjenike që duhet të përmbushë një thertoreve.