Pedagoge

 

Prof. Asoc. Erta DODONA

Pedagoge

E-mail: edodona@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 20 15

PhD, Doktorate,  Universiteti Bujqësor i Tiranës,  2007

Shkolle Pasuniversitare (SHPU) Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Diplomë Universitare – Biolog, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave te Natyres, 1990-1995

Lëndet:

Niveli Bachelor

  • Fiziologji Bimesh, Biokimi dhe Fiziologji Bimesh

Niveli Master i Shkencave

  • Aplikimi i Fitohormoneve ne Bujqesi

Kërkimet Shkencore

Fitohormonet dhe aplikimi i tyre,  Fiziologjia bimore, Bioenergjia, Vleresimi i Flores dhe Vegjetacionit


Shkarko CV