Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural kanë nisur zbatimin e Skemës Kombëtare të Trajnimit në Bujqësi në qarkun e Dibrës.

Registrations are closed
1. “Kooperimi në bujqësi”, “Bujqësia Multifunksionale”,
2. “Përgatitja e plan bizneseve, aplikimi për projekte në bujqësi si dhe menaxhimi i sipërmarrjeve bujqësore”,
3. “Marketingu bujqësor,  digjitalizimi në bujqësi dhe aksesi në financa”.
Faza e parë e trajnimit i dedikohet specialistëve të AREBE-ve dhe faza e dytë do ti dedikohet fermerëve në të 12 qarqet e vendit.
Në trajnimin e javës së parë morën pjesë mbi 20 specialistë të AREB-Tiranë që operojnë në zonat që mbulon qarku Dibër dhe specialistë të tjerë të sektorit të bujqësisë në qark.
Specilistët e bujqësisë dhe fermerët do të trajnohen mbi tematikën e shëndetit të bimëve, praktikat e mira bujqësore për mbarështimin e perimeve dhe drufrutorëve, sistemet e mbarështimit të kafshëve dhe të ushqyerit e kafshëve, ndryshimet klimatike dhe efekti i tyre në prodhimin bujqësor dhe blektoral si dhe për hartimin e planeve të biznesit dhe kooperimin në bujqësi.

Ngritja e Skemës Kombëtare do të bëhet e mundur nëpërmjet angazhimit të mbi 30 pedagogëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës që janë edhe specialistët më të mirë të fushave përkatëse.

Date & Time
Saturday
September 24, 2022
8:00 AM 5:00 PM Europe/Berlin
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.