Zyra e Projekteve dhe Zhvillimeve, UBT, organizoi një sezon informues në lidhje me programet Interreg Transnational Cooperation

Registrations are closed
 
Zyra e Projekteve dhe Zhvillimeve, UBT, organizoi një sezon informues në lidhje me programet Interreg Transnational Cooperation në kuadër të hapjes së programeve të reja Interreg 2021-2027.
Takimi ka për qëllim të informojë stafet akademike në lidhje me lehtësirat që programi i ri 2021-2027 ofron, objektivat kryesore dhe specifike, mbështetjen e ofruar nga institucioni i çertifikimit financiar CFCU pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë po edhe kapacitetet e UBT sipas fushave dhe nënfushave.
Fillimisht u bë një prezantim i Programeve Interreg Euro-Med, ADRION, Ballkan Mediterrian mbi dokumentacionet që nevojiten, administrative dhe teknike, platformat apo manualet. U bë edhe një informim mbi  hapat për çertifikimin e shpenzimeve dhe çfarë duhet patur parasysh gjatë plotësimit të dokumentacionit financiar për çertifikimin në secilin nga programet.

Gjithashtu, gjatë takimit u prezantuan edhe historitë e suksesit nga UBT mbi projektet e implementuara nën programin 2014-2020, si Projekti BallkanRoad, Projekti Agrolabs dhe BALKANET.Date & Time
Friday
December 23, 2022
8:00 AM 5:00 PM Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.