Lektore

 

Msc. Franceska DELIA

Asistente Lektore

E-mail: fdelia@ubt.edu.al


Françeska Delia është diplomuar në vitin 2020 pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) në profilin arkitekt. 

Në periudhën 2019-2020 ka kryer Master Shkencor në Faculty of Architecture and Arts, Hasselt University, Belgjikë me temë “Adaptive Reuse, Exploring Spatial Potentialities and the Poetics of the Existing″. 

Pas studimeve është angazhuar në intership në studion e arkitekturës ″Altus″. 

Janar-Tetor 2021 ka qenë specialiste në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), Sektori i Mbështetjes për Hartimin e Dokumentave të Planifikimit, Drejtoria e Planifikimit të Territorit

Prej vitit 2021 është duke kryer Studimet e Ciklit të Tretë, Doktoratë në Faculty of Architecture, Ljubljana University, Slloveni. 

Gjatë kësaj periudhe ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare me botime si: 

″The concept of "Green Roofs" in Tirana, 

″Revitalization of New Dinamo Factory through the urban agriculture″ 

″The impact of natural light on the interior″.

Shkako CV