Zv. Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

 

Dr. Gentjan MEHMETI

Zv. Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: gmehmeti@ubt.edu.al


Edukimi 

Doktoraturë në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2017

Master Shkencor në Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2011

Bachelor në Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2009

Lendët

Drejtimi i Fermave, Drejtimi i Qëndrueshëm i Fermave

Kerkimet Shkencore

Drejtimi i Fermave, Menaxhimi i Zinxhirit të Ofertës, Preferenca konsumatore

Shkarko CV