Asistent Lektore

 

MSc. Gladiola MALOLLARI

Asistent Lektore

E-mail: gmalollari@ubt.edu.al


Edukimi

Master Shkencor në Fizikë, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor në Fizikë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë , 2015

Lendet

Fizikë – Meteorologji, Biofizikë, Fizikë, Meteorologji

Interesat kërkimore

Spektroskopia FRX për Analizën e Aerosoleve; Metodat Spektroskopike për Studimin e Ndotjes së Tokës dhe Ajrit; Ndryshimet Klimaterike dhe Bioklimatologjia;

Shkarko CV