Grupi Mësimor Kërkimor - Kontabilitet

Prof. Dr. Hidajet SHEHU,

Lektor

E-mail: hshehu@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Prof. Dr. Flutura KALEMI,

Pedagoge

E-mail:  fkalemi@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Albana JUPE,

Pedagoge

E-mail:  ajupe@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Florina ZHERRI,

Asistent Lektore

E-mail:  fzherri@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Aurora HOXHA,

Pedagoge

E-mail:  ahoxha@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Albana GJONI,

Lektore

E-mail:  agjoni@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë