Grupi Mësimor Kërkimor - Biokimi - Lëndët Bazë në Mjekësinë Veterinare

Prof. Dr. Pëllumb ZALLA,

Drejtues GMK

E-mail: pellumb.zalla@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

Prof. Dr. Vasilika DINI,

Lektore

E-mail: v.dini@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Doriana BEQIRAJ,

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: dbeqiraj@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Enkeleda OZUNI,

Lektore

E-mail: enkelejda.ozuni@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Sokol DURO,

Lektor

E-mail: durosokol@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

 Hap profilin e plotë

Dr. Albana MUNGA,

Zv. Dekane

E-mail: amunga@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

Dr. Kastriot BELEGU,

Lektor

E-mail:  kastriot.belegu@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

 Hap profilin e plotë

Dr. Majlind SULÇE,

Lektor

E-mail: msulce@ubt.edu.al

Departamenti i Moduleve Morfo-funksionale

 Hap profilin e plotë