Grupi Mësimor Kërkimor -  Mbarështrimit & Matjes Pyjeve

Dr. Edmond PASHO,

Përgjegjës i GMK

E-mail: epasho@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

Prof. Dr. Elvin TOROMANI,

Drejtor

E-mail:  etoromani@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Orion NGJELA,

Pedagog

E-mail:  ongjela@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve