Grupi Mësimor Kërkimor - Menaxhim Mjedisi

Prof. Dr. Sulejman SULÇE,    Përgjegjës i GMK “Menexhim Mjedisi”

E-mail: ssulce@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

Prof. Dr. Aida BANI,

Pedagoge

E-mail: abani@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Ferdi BRAHUSHI,

Pedagog

E-mail:  fbrahushi@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Jamarber MALLTEZI,

Pedagog

E-mail:   abi.malltezi@gmail.com

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

MSc. Vjola BAKILLARI,

Asistent Lektore

E-mail:  vbakillari@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Dr. Erdona DEMIRAJ,

Lektore

E-mail:  edemiraj@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë